top of page
renewable-1989416_1920.jpg

ODNAWIALNE

ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii to już nie tylko trend ekologiczny, ale również zobowiązanie wynikające  z przynależności Polski do Unii Europejskiej. 

Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce z roku na rok nie tylko wzrasta, ale robi to w zawrotnym tempie.

Prognozy na najbliższe lata wskazują, że ponad 20% energii elektrycznej w naszym kraju ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, wodną, fal, prądów i pływów morskich, a także energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz z biopłynów.

Oferta naszej firmy w tym zakresie dotyczy realizacji przyłączeń urządzeń wytwórczych odnawialnych źródeł energii oraz farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

SEKTORY: Sektory
bottom of page