top of page
american-public-power-association-D7Swan

ELEKTROENERGETYKA

Realizujemy kompleksowe usługi elektroenergetyczne w zakresie projektowania, budowy, przebudowy oraz modernizacji linii niskich i średnich napięć. Podejmujemy prace „pod klucz” gdzie zapewniamy przygotowanie oraz prowadzenie procesu inwestycyjnego:

- uzgodnienia z właścicielami nieruchomości,

- kompleksową weryfikację materiałów mających wpływ na sposób realizacji inwestycji,

- uzyskiwanie wymaganych prawem zgód i decyzji na każdym etapie inwestycji,

- obsługę prawną inwestycji na każdym etapie projektu. 

OFERUJEMY USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE W ZAKRESIE:

  • sieci elektroenergetycznych SN i nN

  • punktów rozdzielczych SN/nN

  • stacji transformatorowych SN/nN

  • przyłączy SN i nN

SEKTORY: Sektory
bottom of page