top of page

Odnawialne źródła energii - zielona przyszłość energetyczna


​Tak jak zmienia się świat, tak również zmienia się energetyka. Odnawialne źródła energii to już nie tylko trend ekologiczny, ale również zobowiązanie wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej.


Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce z roku na rok nie tylko wzrasta, ale robi to w zawrotnym tempie.

Jeżeli spojrzymy na rozwój energii odnawialnej w naszym kraju, to widzimy, że moc odnawialnych źródeł energii w Polsce z każdym kolejnym rokiem idzie w górę. Z końcem roku 2020 instalacje OZE w Polsce osiągnęły łączną moc 9 979 MW. W naszym kraju najwięcej energii odnawialnej generują instalacje bazujące na sile wiatru i biomasie.


Post: Blog2_Post
bottom of page